REALIZACJE I REFERENCJE

Nasze Realizacje:

ROK 2013

 1. Rozbudowa instalacji biogazowej, podłączenie 15-stu nowych studni biogazowych, budowa i montaż manifoldu, ułożenie kolektora głównego 315 mm na składowisku odpadów w Siemianowicach Śląskich.

 2. Rozbudowa instalacji biogazowej, podłączenie 11-stu pionowych i 2 poziomych nowych studni biogazowych, budowa i mou i odwadniaczy na składowisku odpadów w Kozodrzy

 3. Rozbudowa i modernizacja instalacji biogazowej, podłączenie 22 nowych studni biogazowych, remont 15 starych studni biogazowych na składowisku odpadów Kąsiu.

 4. Rozbudowa i modernizacja instalacji biogazowej, podłączenie 11-stu nowych studni biogazowych, przewyższenie i remont 22 starych studni biogazowych na składowisku odpadów w Siemianowicach Śląskich.

 5. Wykonanie rekultywacji z obsypki żwirowej na łącznej powierzchni ok. 1,5 ha na składowisku odpadów w Zabrzu.

 

ROK 2012

 1. Rozbudowa instalacji biogazowej, podłączenie 20 nowych studni biogazowych, na składowisku odpadów w Uniszkach Cegielnych.

 2. Podłączenie instalacji biogazowej do generatora typu „PERKINS” na składowisku odpadów w Legnicy.

 3. Rozbudowa instalacji biogazowej, podłączenie 6-ciu nowych studni biogazowych, budowa i montaż manifoldu, ułożenie kolektora głównego 200 mm na składowisku odpadów w Jastrzębiu Zdrój.

 4. Wykonanie płyt fundamentowych pod generator i magazyn oraz wykonanie wykopu z utwardzeniem pod trafo-stację i posadowienie jej oraz budowa całego saitu na składowisku odpadów w Rusku.

 5. Budowa 5 odwadniaczy pierwszy odwadniacz typu "KOP", drugi odwadniacz zamknięty, trzeci odwadniacz typu "Samp", dwa odwadniacze typu "Wessel", budowa 3 manifoldów skrzyniowych dla Elektrociepłowni Biogazowej na składowisku odpadów w Lulkowie k. Gniezna.

 6. Wykonanie i podłączenie 5-ciu studni biogazowych na składowisku odpadów w Sierakowie gm. Police.

 7. Wykonanie manifoldu na składowisko odpadów w Bydgoszczy.

 8. Podłączenie 10 nowych studni biogazowych wraz z instalacją pneumatyczną i odciekową na składowisku odpadów w Uniszkach Cegielnych.

 9. Budowa instalacji biogazowej tymczasowej w celu wykonania pomiarów zasobu gazu na składowisku odpadów w Świętochłowicach.

 10. Budowa pola gazowego, podłączenie 5 studni biogazowych na składowisku odpadów w Rusku.

 11. Budowa i montaż odwadniacza dla pochodni biogazowej na składowisku odpadów w Łodzi.

 12. Dostarczenie i montaż pochodni do spalania biogazu na składowisku odpadów w Sierakowie gm. Police.

 13. Budowa instalacji biogazowej polegająca na podłączeniu 28 nowych studni biogazowych, ułożenie kolektora głównego 180 mm na łącznej długości ok. 700 m.b. na składowisku odpadów w Rusku.

 14. Rozbudowa i modernizacja instalacji biogazowej, podłączenie 50 studni biogazowych, (30 starych studni i 20 nowych )wykonanie dwóch odwadniaczy bateryjnych, ułożenie rurociągów przesyłowych na łącznej dł. 4300 m, posadowienie wraz z podłączeniem stacji gazowej na składowisku odpadów w Kozodrzy.

 15. Rozbudowa i modernizacja instalacji biogazowej, wykonanie instalacji dla 31 nowych studni biogazowych, wykonanie dwóch odwadniaczy grawitacyjnych, ułożenie rurociągów przesyłowych na łącznej dł. 4140 m/b., ułożenie kolektora głównego gazowego na długości 130 m/b wraz z zainstalowaniem na nim odwadniacza typu KOP na składowisku odpadów w Zabrzu.

ROK 2011

 1. Rozbudowa instalacji biogazowej, podłączenie trzynastu nowych studni biogazowych, ułożenie kolektora głównego gazowego na długości 160 m/b wraz z zainstalowaniem na nim odwadniacza typu KOP, budowa i montaż manifoldu na składowisku odpadów w Dalanówku k.Płońska.

 2. Podłączenia dwóch poziomych studni biogazowych na składowisku odpadów w Hryniewiczach.

 3. Budowa kolektora głównego 160mm i wykonanie posadowienia pod stację gazową na składowisku odpadów w Sierakowie.

 4. Podłączenie pięciu studni biogazowych na składowisku odpadów w Siemianowicach Śląskich

 5. Podłączenia trzech poziomych studni biogazowych na składowisku odpadów Uniszkach Cegielnych.

 6. Wykonanie instalacji tymczasowej dla 17 studni biogazowych na składowisku odpadów Uniszkach Cegielnych.

Referencje: