OFERTA

Proponujemy Państwu usługi w zakresie:

 

Budowa instalacji biogazowych :

 

  • budowa systemów odgazowujących składowiska odpadów komunalnych za pomocą budowy gazociągów niskiego i średniego ciśnienia z rur polietylenowych

  • budowa przyłączy niskiego i średniego ciśnienia wraz z produktami redukcyjno-pomiarowymi

  • budowa podciśnieniowych systemów odwadniania składowisk odpadów komunalych

  • montaż stacji redukcyjnych i pomiarowych tzw. manifoldów wraz z ich wykonaniem

  • kompleksowe remonty, modernizacje i przeglądy instalacji biogazowych

  • montaż gazociagów do przesyłu biogazu

  • montaż urządzeń ssąco-pompujacych jak i również generatorów prądotwórczych do przetwarzania biogazu na energię elektryczną

 

Budowa kolektorów zbiorczych biogazu

 

Budowa pochodni pasywnych spalania biogazu

 

Rekultywacja terenu oraz wszelkie inne prace ziemne związane z kształtowaniem bryły składowanych odpadów

 

Wykonywanie zbiorników z tworzyw PE według indywidualnych zamówień