GAZ SKŁADOWISKOWY

Biogaz wysypiskowy jest wytwarzany samoczynnie w wyniku rozkładu materii organicznej zawartej w odpadach komunalnych. Jego niekontrolowana emisja prowadzi do znacznego zanieczyszczenia środowiska, a w skrajnych przypadkach może spowodować samozapłon składowiska, zwłaszcza, że gaz jest wytwarzany jeszcze przez ok. 10-15 lat od zakończenia jego eksploatacji.

Ze względu na zawarty w biogazie metan (ok.40-60%) można przetworzyć go na alternatywne źródło energii, co przynosi zarówno korzyści środowiskowe jak i finansowe.


Schemat układu produkcji energii elektrycznej z biogazu wysypiskowego